امیدی که با دستور رییس دستگاه قضایی زنده شد - جهان نيوز    

  عملکرد سالیانه شهرستان  
 

گزارش عملکرد سالیانه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تیران و کرون

*واحد باغبانی *

 

1- توسعه80 هکتار گلخانه سبزی و صیفی در سطح شهرستان

2- افزایش سطح زیر کشت زعفران در سطح 130 هکتار

3- نظارت بر ساخت سازه های گلخانه ایی در سطح 15 هکتار

4- معرفی بیش از 50 نفر متقاضی احداث گلخانه برای اخذ تسهیلات به بانک

5- نظارت بر تولید نهال شناسنامه دار به تعداد 800 هزار ،تحت پوشش شرکت تعاونی نهال کاران تیران و کرون

6- توسعه افزایش قارچ خوراکی در واحدهای صنعتی شهرستان به مقدار  900تن

7- کاشت گردوی کشت بافتی 2 هکتار

8- توسعه کشت موسیر 30 هکتار

*واحد طرح و برنامه *

 

1- معرفی 2000 نفر کشاورز متقاضی دریافت تسهیلات کشت گندم و جو به بانک کشاورزی

2- مذاکره و رایزنی با سازمان جهاد کشاورزی استان در جهت تخصیص حداکثری اعتبارات به بخش کشاورزی و نگاه ویژه به واحدهای تولیدی و گلخانه ها  با توجه به شرایط مساعد اقلیم و آب و هوایی شهرستان تیران و کرون

3- اجرای طرح آمار محصولات  کلیه محصولات زراعی در 28 روستا

4- پیگیری جذب  اعتبارات جهت اجرای پروژه های عمرانی

5- نرخ گیری و رصد قیمت محصولات کشاورزی  به صورت هفتگی از مبادی تولید تا مراکز فروش در جهت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و ثبت  اطلاعات در سامانه مربوطه

6- تحقق اشتغال 300 نفر از بهره برداران در بخش کشاورزی

7- بازدید از پروژه های عمرانی کشاورزی شهرستان و ارایه گزارش درصد پیشرفت فیزیکی

8- ثبت  و تایید اطلاعات  بهره برداران بخش کشاورزی در سامانه  جهت دریافت سوخت

 

*واحد زراعت*

 

 1- نظارت بر عملیات زراعی محصولات در سطح 7300 هکتار و تولید 164399 تن محصول

2- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری آب و کاهش هزینه های تولید با انجام موارد ذیل:  

الف-توسعه کشت نشایی محصولات در سطح 160 هکتار

ب-اصلاح الگوی کشت و جایگزین کردن محصولات با نیاز آبی کم نظیر موسیر ،زعفران وگیاهان دارویی

ج- انجام کشاورزی حفاظتی در سطح 400 هکتار

د-پیگیری جهت کشت محصولات با روش آبیاری تیپ

3- پیگیری جهت افزایش عملکرد محصولات با نظارت مستمر برمزارع و انجام عملیات به زراعی و به نژادی

4- پیگیری توسعه کشت محصول استراتژیک کلزا

5- هماهنگی جهت خرید تضمینی محصولات به میزان 4500 تن

6- احداث مزارع الگویی و مقایسه ارقام کلزا ،گندم ،ذرت و حبوبات

*اداره امور اراضي*

 

1-  واگذاری انشعاب برق : 75 مورد 

2-  پرورش شترمرغ : 15 مورد  

3-  درخواست سند : 48 مورد

4-  پرورش بوقلمون : 3 مورد

5-  ارسال پرونده گلخانه : 125 مورد

6-  ارسال پرونده اتاق کارگری و تاسیسات : 58  مورد

7-  ارسال پرونده دامداری : 5 مورد

8- مجوز تبصره 4 -  احداث ایستگاه پمپاژ : 10 مورد 138 مترمربع 

9- مجوز تبصره 1 - موافقت با احداث اتاق کارگری : 11 مورد 272 مترمربع 

10- مجوز تبصره 4 -  موافقت با احداث گلخانه : 29 مورد 132785 مترمربع 

11- مجوز تبصره 4 -  موافقت با احداث دامداری : 1 مورد

12- درخواستهای واگذاری زمین ملی : 175 مورد

13- تحویل زمین ملی به متقاضیان : 9 مورد

14- خلع ید زمین ملی : 1 مورد

15- نظارت بر اراضی واگذار شده : 36 مورد

16- قلع و قمع اجرا شده : 21 مورد

17- اخطارهای داده شده : 67 مورد

18- معرفی به دادگاه : 46 مورد

19 - نظارت و پیگیری حفظ اراضی کشاورزی شهرستان و برخورد با متخلفین کاربری های غیر مجاز

 

 

*اداره ترويج*

 

1- برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی با موضوعات مختاف زراعت ،باغبانی ،حفظ نباتات،دام ،طیور ،شیلات مکانیزاسیون ،آبیاری تحت فشار

2- برگزاری بازدیدهای آموزشی و ترویجی داخل و خارج از استان  در خصوص انگور قرمز بی دانه و آبیاری تحت فشار و کم فشار

3- ایجاد سایت جامع الگویی گندم و برگزاری جلسات و کلاسهای آموزشی در رابطه با کاشت و مبارزه با علف های هرز و سن گندم

4-  بازدید از نمایشگاههای تخصصی نهاده های کشاورزی (شامل کود ،سم و بذر) ، دام و طیور ، مکانیزاسیون 

5- برگزاری 2 دوره (مدرسه در مزرعه ) گلخانه شامل 11 جلسه با حضور اساتید مجرب با موضوعات مختلف  مرتبط با گلخانه در روستای قهریزجان

6- اقدام در خصوص طرح بازمهندسی مددکاران ترویجی و معرفی 26 نفر از مددکاران جهت صدور کارت مربوطه

7- برگزاری جلسات مختلف با موضوعات متنوع با شرکت های خدمات فنی و مشاوره ایی

8- نظارت بر شرکتهای خدمات فنی و مشاوره ایی و تمدید پروانه های مربوطه

9- برگزاری10 جلسه  دوره های آموزشی و ترویجی برای زنان روستایی

10- برکزاری 18 جلسه هماهنگی با سایر ادارات شهرستان و تشکل های مختلف

11- شرکت در جلسات ترویجی سازمان با موضوعات مختلف از جمله طرح نظام نوین ترویج 5 مورد

12- شرکت در کارگاههای اموزشی و بازدیدهای انجام  شده توسط سازمان 4 مورد

13- جذب و نظارت بر امور سربازان سازندگی

14- پیگیری و اجرا طرح نظام نوین ترویج

15- پیگیری امور مربوط به شرکت های تعاونی تولید قلعه موسی خان ، شرکت تعاونی کشاورزی تیران و شرکت تعاونی گلخانه داران و دامداران

16- نیاز سنجی آموزشی و اعلام به مدیریت ترویج استان

17- پیگیری دوره های کامل آموزشی (مدرسه در مزرعه) با موضوعات احداث و تولید گلخانه و دامپروری برای 400 نفر از بهره برداران

18- برگزاری 14 دوره آموزشی در رابطه با مباحث اقتصاد مقاومتی و صدور گواهینامه آموزشی برای 880 نفر از بهره برداران

19- برگزاری 5 برنامه بازدید ترویجی از پروژه ها و طرح های شاخص خارج از شهرستان و استان جهت آموزش 150 نفر از بهره برداران

 

*اداره امور دام*

 

1- نظارت بر صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی دام وطیور

2- صدور مجوز بهسازی واحدهای کوچک روستایی  30 مورد

3- تمدید مجوز بهسازی دامداریهای کوچک روستایی 40 مورد

4- تغییر نام مجوز بهسازی دامداریهای کوچک روستایی 10 مورد

5- تکمیل و کارشناسی فرم تعیین پیشرفت فیزیکی طرحهای موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  190 مورد

6- معرفی واحدهای نیمه تمام جهت دریافت تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید

7- بازدید کارشناسی از واحدهای صنعتی و دامداری و مرغداری و شیلات

8- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به واحدهای دامداری صنعتی و سنتی و شیلات  950  مورد

9- پیگیری ایجاد مجتمع دامداری و مرغداری در شهر عسگران و روستای خرمنان

10- نظارت بر فعالیتهای شرکت تعاونی دامداران شهرستان

11- همکاری و مشارکت با شبکه دامپزشکی شهرستان در خصوص ارایه کارت سلامت مرغداری های تخمگذار

12- شناسایی و ارسال اطلاعات مرغداری های غیر مجاز به سازمان جهاد کشاورزی استان 

13- پیگیری اجرای طرح مجتمع های دامداری در شهرستان

14- اجرای طرح های شاخص پرورش شترمرغ و بوقلمون در شهرستان

15- پیگیری مکانیزه شده مرغداریهای شهرستان از طریق معرفی جهت دریافت تسهیلات مکانیزاسیون 56 مورد

16- پیگیری اجرای طرح های پرورش ماهی و ترویج آن در شهرستان

17- اجرای طرح شاخص ماهی دار کردن منابع آبی در روستای خمیران

 

*واحد حفظ نباتات *

 

1-      مبارزه با سرخرطومی یونجه در سطح400 هکتار

2-      مبارزه با علف های هرز یونجه در سطح 32 هکتار

3-      مبارزه با علف های هرز گندم و جو درسطح 1786 هکتار

4-      مبارزه با ملخ در سطح مراتع شهرستان به مساحت 305 هکتار

5-      مبارزه با پوره و حشره کامل سن گندم در 1062 هکتار از مزارع گندم وجو

6-      توزیع بیش از 500 تله فرمونی جهت مبارزه با پروانه فری

7-      نظارت بر باغات،گلخانه ها،مزارع شهرستان

8-      ردیابی و پیش آگاهی مبارزه با آفات غالب منطقه

9-      نظارت بر فعالیت کلینیک های گیاهپزشکی

10- نظارت بر کار کارشناسان خرید خدمت

11- نظارت بر فعالیت نهالستان شهرستان

12- اخطار به نهالستان های غیر مجاز

13- تشکیل کمیته گلخانه جهت رسیدگی به مشکلات گلخانه داران

14- تشکیل شبکه مراقبت سن و علف های هرز

*امور زیربنایی*

 

1- اجرا 40 هکتارانواع  آبیاری تحت فشار (قطره ای –بارانی و تیپ)

2- استفاده از نوارهای تیپ برای آبیاری مزارع گندم در سطح 20 هکتار

3- اجرای 57 هکتار پروژه آبیاری کم فشار تیپ روستای میرآباد

4- تشکیل پرونده آبیاری کم فشار ،تیپ و تحت فشار در سطح 400 هکتار

5- خرید لوله 250و315  میلیمتری روستای مهدی آباد با اعتبار بالغ بر 1100 میلیون ریال

6- اجرای پروژه لوله گذاری روستای خرمنان با اعتبار بالغ بر 1500 هزار ریال

7- پروژه لوله گذاری در حال اجرای روستا آبگرم با اعتبار 1500 میلیون ریال

8- اتمام کانال آبیاری درجه 3و 4 شهر رضوانشهر با اعتبار 1500 میلیون ریال

9- انجام پروژه های آبیاری تحت فشار در اراضی شهر عسگران و روستاهای چشمه احمدرضا،قهریزجان و دوتو

10- اجرای طرح آبیاری کم فشار در سطح 58 هکتار و اعتبار 7 میلیارد ریال

11- اجرای پروژه لوله گذاری به متراژ 3800 متر و اعتبار 2200 میلیون ریال

12- اجرای پروزه انتقال آب (احداث کانال بتونی) به متراژ 1500 متر و اعتبار 1200 میلیون ریال

13- مرمت و بازسازی قنوات با اعتبار 400 میلیون ریال

*واحدهاي مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي*

1- پرداخت تسهیلات خرید تراکتور و ادوات کشاورزی و دامپروری از طریق خط اعتباری ویزه مکانیزاسیون به کشاورزان

2- انجام مراحل شماره گذاری تراکتورهای با سن کمتر از 13 سال شامل تشکیل پرونده،بازدید افسرراهنمایی و رانندگی و معرفی به شهرک آزمایش راهنمایی و رانندگی جهت دریافت کارت و پلاک تراکتور جهت متقاضیان

3- بازدید جهت تایید دریافت سوخت و موجودیت و اشتغال ماشینهای کشاورزی در بخشهای مختلف کشاورزی

4- نظارت در امر کاشت،داشت و خصوصا برداشت محصولات کشاورزی با استفاده از ماشین های متناسب و نظارت کامل در امر برداشت غلات خصوصا گندم و جو توسط کمباین داران و کلیه  محصولات کشاورزی

5- معرفی متقاضیان در یافت گواهینامه تراکتور جهت گذراندن دوره مهارت و آموزش سرویس و نگهداری تراکتور

6- جمع آوری آمار و اطلاعات در حوزه کاری مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی

7- پرداخت  و جذب تسهیلات سرمایه در گردش در بخش صنایع کشاورزی

8- پیگیری صدور موافقت های اولیه و جذب سرمایه گذلران جهت احداث کارخانه های صنایع کشاورزی

9- پیگیری حل مشکلات کارخانه های صنایع لبنی و پرداخت یارانه شیر

10- پرداخت تسهیلات بلا عوض جهت خرید ادوات کشاورزی به مبلغ 59 میلیون ریال جهت یک دستگاه عمیق کار دیم واقع در روستای دولت اباد

 

  پيشنهادات  
 
  ارسال   صرفنظر  
ورود |عضويت
پنج شنبه 25 شهریور ماه 1400
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 12
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 12

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1346486
Visitors بازديد هاي امروز: 835
Visitors بازديد هاي ديروز: 367

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/06/25 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا