عملکرد سالیانه شهرستان  
 

گزارش عملکرد سالیانه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تیران و کرون

در سال زراعی 96 – 95

 

*واحد باغبانی *

 

1- توسعه20 هکتار گلخانه سبزی و صیفی در سطح شهرستان

2- افزایش سطح زیر کشت زعفران در سطح 130 هکتار

3- نظارت بر ساخت سازه های گلخانه ایی در سطح 15 هکتار

4- معرفی بیش از 50 نفر متقاضی احداث گلخانه برای اخذ تسهیلات به بانک

5- نظارت بر تولید نهال شناسنامه دار به تعداد 800 هزار ،تحت پوشش شرکت تعاونی نهال کاران تیران و کرون

6- توسعه افزایش قارچ خوراکی در واحدهای صنعتی شهرستان به مقدار  900تن

7- کاشت گردوی کشت بافتی 2 هکتار

8- توسعه کشت موسیر 30 هکتار

*واحد طرح و برنامه *

 

1- معرفی 2000 نفر کشاورز متقاضی دریافت تسهیلات کشت گندم و جو به بانک کشاورزی

2- مذاکره و رایزنی با سازمان جهاد کشاورزی استان در جهت تخصیص حداکثری اعتبارات به بخش کشاورزی و نگاه ویژه به واحدهای تولیدی و گلخانه ها  با توجه به شرایط مساعد اقلیم و آب و هوایی شهرستان تیران و کرون

3- اجرای طرح آمار محصولات  کلیه محصولات زراعی در 28 روستا

4- پیگیری جذب  اعتبارات جهت اجرای پروژه های عمرانی

5- نرخ گیری و رصد قیمت محصولات کشاورزی  به صورت هفتگی از مبادی تولید تا مراکز فروش در جهت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و ثبت  اطلاعات در سامانه مربوطه

6- تحقق اشتغال 300 نفر از بهره برداران در بخش کشاورزی

7- بازدید از پروژه های عمرانی کشاورزی شهرستان و ارایه گزارش درصد پیشرفت فیزیکی

8- ثبت  و تایید اطلاعات  بهره برداران بخش کشاورزی در سامانه  جهت دریافت سوخت

 

*واحد زراعت*

 

 1- نظارت بر عملیات زراعی محصولات در سطح 7300 هکتار و تولید 164399 تن محصول

2- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری آب و کاهش هزینه های تولید با انجام موارد ذیل:  

الف-توسعه کشت نشایی محصولات در سطح 160 هکتار

ب-اصلاح الگوی کشت و جایگزین کردن محصولات با نیاز آبی کم نظیر موسیر ،زعفران وگیاهان دارویی

ج- انجام کشاورزی حفاظتی در سطح 400 هکتار

د-پیگیری جهت کشت محصولات با روش آبیاری تیپ

3- پیگیری جهت افزایش عملکرد محصولات با نظارت مستمر برمزارع و انجام عملیات به زراعی و به نژادی

4- پیگیری توسعه کشت محصول استراتژیک کلزا

5- هماهنگی جهت خرید تضمینی محصولات به میزان 4500 تن

6- احداث مزارع الگویی و مقایسه ارقام کلزا ،گندم ،ذرت و حبوبات

*اداره امور اراضي*

 

1-  واگذاری انشعاب برق : 75 مورد 

2-  پرورش شترمرغ : 15 مورد  

3-  درخواست سند : 48 مورد

4-  پرورش بوقلمون : 3 مورد

5-  ارسال پرونده گلخانه : 125 مورد

6-  ارسال پرونده اتاق کارگری و تاسیسات : 58  مورد

7-  ارسال پرونده دامداری : 5 مورد

8- مجوز تبصره 4 -  احداث ایستگاه پمپاژ : 10 مورد 138 مترمربع 

9- مجوز تبصره 1 - موافقت با احداث اتاق کارگری : 11 مورد 272 مترمربع 

10- مجوز تبصره 4 -  موافقت با احداث گلخانه : 29 مورد 132785 مترمربع 

11- مجوز تبصره 4 -  موافقت با احداث دامداری : 1 مورد

12- درخواستهای واگذاری زمین ملی : 175 مورد

13- تحویل زمین ملی به متقاضیان : 9 مورد

14- خلع ید زمین ملی : 1 مورد

15- نظارت بر اراضی واگذار شده : 36 مورد

16- قلع و قمع اجرا شده : 21 مورد

17- اخطارهای داده شده : 67 مورد

18- معرفی به دادگاه : 46 مورد

19 - نظارت و پیگیری حفظ اراضی کشاورزی شهرستان و برخورد با متخلفین کاربری های غیر مجاز

 

 

*اداره ترويج*

 

1- برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی با موضوعات مختاف زراعت ،باغبانی ،حفظ نباتات،دام ،طیور ،شیلات مکانیزاسیون ،آبیاری تحت فشار

2- برگزاری بازدیدهای آموزشی و ترویجی داخل و خارج از استان  در خصوص انگور قرمز بی دانه و آبیاری تحت فشار و کم فشار

3- ایجاد سایت جامع الگویی گندم و برگزاری جلسات و کلاسهای آموزشی در رابطه با کاشت و مبارزه با علف های هرز و سن گندم

4-  بازدید از نمایشگاههای تخصصی نهاده های کشاورزی (شامل کود ،سم و بذر) ، دام و طیور ، مکانیزاسیون 

5- برگزاری 2 دوره (مدرسه در مزرعه ) گلخانه شامل 11 جلسه با حضور اساتید مجرب با موضوعات مختلف  مرتبط با گلخانه در روستای قهریزجان

6- اقدام در خصوص طرح بازمهندسی مددکاران ترویجی و معرفی 26 نفر از مددکاران جهت صدور کارت مربوطه

7- برگزاری جلسات مختلف با موضوعات متنوع با شرکت های خدمات فنی و مشاوره ایی

8- نظارت بر شرکتهای خدمات فنی و مشاوره ایی و تمدید پروانه های مربوطه

9- برگزاری10 جلسه  دوره های آموزشی و ترویجی برای زنان روستایی

10- برکزاری 18 جلسه هماهنگی با سایر ادارات شهرستان و تشکل های مختلف

11- شرکت در جلسات ترویجی سازمان با موضوعات مختلف از جمله طرح نظام نوین ترویج 5 مورد

12- شرکت در کارگاههای اموزشی و بازدیدهای انجام  شده توسط سازمان 4 مورد

13- جذب و نظارت بر امور سربازان سازندگی

14- پیگیری و اجرا طرح نظام نوین ترویج

15- پیگیری امور مربوط به شرکت های تعاونی تولید قلعه موسی خان ، شرکت تعاونی کشاورزی تیران و شرکت تعاونی گلخانه داران و دامداران

16- نیاز سنجی آموزشی و اعلام به مدیریت ترویج استان

17- پیگیری دوره های کامل آموزشی (مدرسه در مزرعه) با موضوعات احداث و تولید گلخانه و دامپروری برای 400 نفر از بهره برداران

18- برگزاری 14 دوره آموزشی در رابطه با مباحث اقتصاد مقاومتی و صدور گواهینامه آموزشی برای 880 نفر از بهره برداران

19- برگزاری 5 برنامه بازدید ترویجی از پروژه ها و طرح های شاخص خارج از شهرستان و استان جهت آموزش 150 نفر از بهره برداران

 

*اداره امور دام*

 

1- نظارت بر صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی دام وطیور

2- صدور مجوز بهسازی واحدهای کوچک روستایی  30 مورد

3- تمدید مجوز بهسازی دامداریهای کوچک روستایی 40 مورد

4- تغییر نام مجوز بهسازی دامداریهای کوچک روستایی 10 مورد

5- تکمیل و کارشناسی فرم تعیین پیشرفت فیزیکی طرحهای موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  190 مورد

6- معرفی واحدهای نیمه تمام جهت دریافت تسهیلات به صندوق کارآفرینی امید

7- بازدید کارشناسی از واحدهای صنعتی و دامداری و مرغداری و شیلات

8- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به واحدهای دامداری صنعتی و سنتی و شیلات  950  مورد

9- پیگیری ایجاد مجتمع دامداری و مرغداری در شهر عسگران و روستای خرمنان

10- نظارت بر فعالیتهای شرکت تعاونی دامداران شهرستان

11- همکاری و مشارکت با شبکه دامپزشکی شهرستان در خصوص ارایه کارت سلامت مرغداری های تخمگذار

12- شناسایی و ارسال اطلاعات مرغداری های غیر مجاز به سازمان جهاد کشاورزی استان 

13- پیگیری اجرای طرح مجتمع های دامداری در شهرستان

14- اجرای طرح های شاخص پرورش شترمرغ و بوقلمون در شهرستان

15- پیگیری مکانیزه شده مرغداریهای شهرستان از طریق معرفی جهت دریافت تسهیلات مکانیزاسیون 56 مورد

16- پیگیری اجرای طرح های پرورش ماهی و ترویج آن در شهرستان

17- اجرای طرح شاخص ماهی دار کردن منابع آبی در روستای خمیران

 

*واحد حفظ نباتات *

 

1-      مبارزه با سرخرطومی یونجه در سطح400 هکتار

2-      مبارزه با علف های هرز یونجه در سطح 32 هکتار

3-      مبارزه با علف های هرز گندم و جو درسطح 1786 هکتار

4-      مبارزه با ملخ در سطح مراتع شهرستان به مساحت 305 هکتار

5-      مبارزه با پوره و حشره کامل سن گندم در 1062 هکتار از مزارع گندم وجو

6-      توزیع بیش از 500 تله فرمونی جهت مبارزه با پروانه فری

7-      نظارت بر باغات،گلخانه ها،مزارع شهرستان

8-      ردیابی و پیش آگاهی مبارزه با آفات غالب منطقه

9-      نظارت بر فعالیت کلینیک های گیاهپزشکی

10- نظارت بر کار کارشناسان خرید خدمت

11- نظارت بر فعالیت نهالستان شهرستان

12- اخطار به نهالستان های غیر مجاز

13- تشکیل کمیته گلخانه جهت رسیدگی به مشکلات گلخانه داران

14- تشکیل شبکه مراقبت سن و علف های هرز

*امور زیربنایی*

 

1- اجرا 40 هکتارانواع  آبیاری تحت فشار (قطره ای –بارانی و تیپ)

2- استفاده از نوارهای تیپ برای آبیاری مزارع گندم در سطح 20 هکتار

3- اجرای 57 هکتار پروژه آبیاری کم فشار تیپ روستای میرآباد

4- تشکیل پرونده آبیاری کم فشار ،تیپ و تحت فشار در سطح 400 هکتار

5- خرید لوله 250و315  میلیمتری روستای مهدی آباد با اعتبار بالغ بر 1100 میلیون ریال

6- اجرای پروژه لوله گذاری روستای خرمنان با اعتبار بالغ بر 1500 هزار ریال

7- پروژه لوله گذاری در حال اجرای روستا آبگرم با اعتبار 1500 میلیون ریال

8- اتمام کانال آبیاری درجه 3و 4 شهر رضوانشهر با اعتبار 1500 میلیون ریال

9- انجام پروژه های آبیاری تحت فشار در اراضی شهر عسگران و روستاهای چشمه احمدرضا،قهریزجان و دوتو

10- اجرای طرح آبیاری کم فشار در سطح 58 هکتار و اعتبار 7 میلیارد ریال

11- اجرای پروژه لوله گذاری به متراژ 3800 متر و اعتبار 2200 میلیون ریال

12- اجرای پروزه انتقال آب (احداث کانال بتونی) به متراژ 1500 متر و اعتبار 1200 میلیون ریال

13- مرمت و بازسازی قنوات با اعتبار 400 میلیون ریال

*واحدهاي مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي*

1- پرداخت تسهیلات خرید تراکتور و ادوات کشاورزی و دامپروری از طریق خط اعتباری ویزه مکانیزاسیون به کشاورزان

2- انجام مراحل شماره گذاری تراکتورهای با سن کمتر از 13 سال شامل تشکیل پرونده،بازدید افسرراهنمایی و رانندگی و معرفی به شهرک آزمایش راهنمایی و رانندگی جهت دریافت کارت و پلاک تراکتور جهت متقاضیان

3- بازدید جهت تایید دریافت سوخت و موجودیت و اشتغال ماشینهای کشاورزی در بخشهای مختلف کشاورزی

4- نظارت در امر کاشت،داشت و خصوصا برداشت محصولات کشاورزی با استفاده از ماشین های متناسب و نظارت کامل در امر برداشت غلات خصوصا گندم و جو توسط کمباین داران و کلیه  محصولات کشاورزی

5- معرفی متقاضیان در یافت گواهینامه تراکتور جهت گذراندن دوره مهارت و آموزش سرویس و نگهداری تراکتور

6- جمع آوری آمار و اطلاعات در حوزه کاری مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی

7- پرداخت  و جذب تسهیلات سرمایه در گردش در بخش صنایع کشاورزی

8- پیگیری صدور موافقت های اولیه و جذب سرمایه گذلران جهت احداث کارخانه های صنایع کشاورزی

9- پیگیری حل مشکلات کارخانه های صنایع لبنی و پرداخت یارانه شیر

10- پرداخت تسهیلات بلا عوض جهت خرید ادوات کشاورزی به مبلغ 59 میلیون ریال جهت یک دستگاه عمیق کار دیم واقع در روستای دولت اباد

 

  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 14
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 14

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 926334
Visitors بازديد هاي امروز: 278
Visitors بازديد هاي ديروز: 466

فعال در اين زمان كاربران فعال:
ورود |عضويت
شنبه 02 شهریور ماه 1398

Copyright (c) 1398/06/02 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا